A Office

Názov projektu: Administratívna budova A-office

Projekt: Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Rok: 2011

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský

Share on Facebook