Ahoj Park

Rezidenčný projekt Ahojpark vznikol na pozemkoch bývalého areálu Výskumného ústavu zváračského na Sliačskej ulici v Bratislave. 
Transformácia časti pozemkov  na obytnú zónu znamenala pre nás veľkú výzvu. Naším cieľom bolo vytvoriť pokojné a príjemné prostredie na bývanie s ľudským rozmerom.
Tri samostatné objekty tvoria zelený vnútroblok – nový park, ktorý prirodzene nadväzuje na existujúcu bytovú zónu na protiľahlej strane Sliačskej ulice.

Projekt celkovo obsahuje 195 bytov, (Dom A 67, Dom B  76, Dom C  52), 330 m2 obchodných priestorov a 185 parkovacích miest.

 

 

Share on Facebook