Urban Residence

Projekt tvoria tri samostatné bytové domy. Na Račianskej ulici je umiestnený 7 poschodový doskový dom.  Druhý dom má 7 nadzemných podlaží a dve ustúpené. V polovici svojej dĺžky je mierne zalomený, čím vytvára optické uzavretie vnútrobloku. Tretí z objektov je navrhnutý ako 12 poschodový bodový dom a jeho orientácia súvisí s výstavbou susedného projektu Rezidencie Pri Mýte.  Naším zámerom je obe územia prepojiť, tak aby vznikla nová fungujúca a ucelená štvrť.

Základnú urbanistickú myšlienku novej štvrte tvorí vnútroblok s veľkorysým parkom o výmere viac ako 6 000 m².  Na  pôvodnú koncepciu od architektov Juraja Šujana a Karola Stassela bolo ľahké plynulo nadviazat a ju rozvinúť. Prirodzene zapadá do mestského prostredia Račianskej ulice.  Naším zámerom bolo priniesť do projeku novú mestskú vybavenosť, oživiť tak verejný priestor aj na druhej strane Račianskej Ulice. Chodník sa rozšíri a vznikne nová cyklotrasa. Pasáže prepoja rušnú ulicu a pokojný vnutroblok.

Viac o projekte.

 

Share on Facebook