Slnečnice - Viladomy 1. etapa

Názov projektu:  Slnečnice - Južné mesto

Projekt:  urbanistický návrh, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt  

Rok:  2008-2013

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matej Grébert,
Spoluautori: Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová

Klient: Cresco Group

Fotografie: © Pavel Melus a Katarina Bako

Popis projektu: Obytný komplex - 71 rodinných domov v radovej zástavbe200 bytov

Prvá etapa Južného mesta

Slnečnice sú pilotný projekt zástavby Petržalky - Južného mesta. Južné mesto sa svojím  územím a urbanistickým zámerom radí medzi najväčšie developerské projekty v Bratislave. Slnečnice sa nachádzajú na juhu Petržalky medzi umelým kopcom, dunajskou hrádzou a lužným lesom.

Odpoveď na Petržalku

V Petržalke dnes býva až 98,5% z takmer 120 000 obyvateľov v panelových domoch. Zo starej Petržalky prežilo len cca 250 rodinných domov. Slnečnice sú programovo navrhnuté tak, aby doplnili do Petržalky chýbajúce formy bývania. Petržalčania sú lokálpatrioti a nové bývanie hľadajú často na juh od Dunaja. Majú ale právo na iné formy bývania. Slnečnice sú koncipované programovo tak, aby ponúkali maximálnu pestrosť typológie bývania ako aj  súkromných, poloverejných a verejných priestorov.  

Rodinné domy späť do Petržalky

Územie Slnečníc sa skladá z dvoch častí – bytovej a radovej zástavby s rodinnými domami.  200 bytov v troch bytových domoch a 71 rodinných domov je prepojených centrálnym parkom s detským a športovým ihriskom.

Pri urbanizme rodinných domoch, sme vychádzali z medzivojnovej tradície mestských rodinných domov, ako napríklad Ľudová štvrť pri dnešnom Poluse, alebo Masarykova kolónia v Trnávke. Ide o menšie a dostupné radové domy na pozemkoch 250 až 400 m², kde je kladený dôraz na ucelený a kvalitný verejný priestor a tiež architektonický súlad domov a ulíc.

Na zástavbu rodinnými domami v mestskom prostredí sú, z plošného i prevádzkového hľadiska, kladené odlišné požiadavky, ako na vidiecku zástavbu. Základnou urbanistickou ideou bolo vytvoriť, na pozemkoch rodinných domov, dostatočne intímne a od rušivých faktorov chránené prostredie. 70 rodinných domov je postavených do blokov po 2, 4 až 6-tich domoch. Zoskupenia domov sú komponované tak, aby vytvárali uzavreté súbory so spoločným vnútorným nástupným priestorom. Riešené územie je preto zoskupením troch ucelených kondomínií (skupín domov) a dvoch izolujúcich línií, vytvorených radovými rodinnými domami.  Vnútro bloky každého kondomínia sú navzájom prepojené svojimi zadnými- záhradnými stranami. Radové rodinné domy spája peší chodník, ktorý sa v mieste pri bytovej zástavbe a parku spontánne napája na sieť peších chodníkov, prislúchajúcich k bytovým domom.  Centrálny park s hlavnou pešou komunikáciou, prirodzene predeľuje bytovú zástavbu v západnej časti Slnečníc so zónou rodinných domov. Je vnútorným oddychovým areálom s detským a športovým ihriskom, a jazierkom s dažďovou vodou. Park bude zároveň na severe prepájať budúcu zástavbu s existujúcim lesíkom a na juhu s lužným lesom.

Rodinné domy s výmerami od 160 do 220 m2 disponujú pozemkami od 240 až do 600 m2. Samotné radové rodinné domy sú riešené v štyroch základných variantoch - podľa svojej polohy a sekundárnej funkcie, ktorú na seba v rámci súboru preberajú.

Bytové domy

Základný obejmový koncept je jednoduchý. Tvorí ho západný doskový dom a dva páry mestských víl na spoločnej podnoži.

Doskový dom tvorí bariéru od rušnej Rusoveckej cesty a sú v ňom prevažne menšie byty. Mestské vily majú centrálnu dispozíciu s presvetleným schodiskom a strednú kategóriu bytov. Najkvalitnejšie byty sú na ustúpených strešných podlažiach. Na prízemí sú átriové byty orientované do lesa, ktoré majú vlastný vstup z terénu, vnútorné átrium a veľké predzáhradky s bráničkou priamo do lesa. Tieto byty predstavujú typologický experiment, ale napriek obavám bol o ne veľký záujem.

Spoločným menovateľom všetkých bytov je priebežný balkón alebo terasa. Balkóny majú pridanú hodnotu v podobe pohyblivých paravánov. Je to jednak tieniaci prvok a navyše vzhľadom na relatívne malé odstupy medzi objektmi, vytvárajú aj intímnejšie zóny na otvorených balkónoch.  

Verejný priestor

Základným verejným prírodným priestorom je pás lužného lesa, ktorý tvorí južnú hranicu Slnečníc. Celý projekt je orietovaný týmto smerom. V lese je vybudovaná cestička na rekreačnú hrádzu, vďaka ktorej majú majitelia záhradok priamy vstup do lesa.

Na hranici medzi bytovými a rodinnými domami je verejný park trojuholníkového tvaru s detským a športovým ihriskom. Je to centrálny priestor pre stretávanie sa obyvateľov a rodín.

Medzi dvojicami mestských víl je západovýchodný parčík so zjadným chodníkom a upravenou zeleňou. Je to priestor ktorý zvyšuje atraktivitu severnej dvojice víl, ktorá nemá priame spojenie s lesom. Zároveň tento pás prepája Západný doskový dom s centrálnym parkom.

Získané ocenenia:

Cena Arch 2013

Baumit fasáda roka 2012 - hlavná cena v kategórii Novostavba a Rodinný dom

Share on Facebook