Vajnorská

 

Názov stavby:                      Vajnorská
Miesto stavby:                      Vajnorská 32 a 32/A

 

Bytový dom Nová Vajnorská je kompaktný bytový dom citlivo zasadený do exitujúcej zástavby, situovaný na rohu Vajnorskej ulice a Ulice Odbojárov, je navrhnutý ako 6 podlažný objekt (s posledným ustupujúcim podlažím) a s tromi podzemnými podlažiami. Svojou mierkou a charakterom rešpektuje okolitú zástavbu a funkčne dopĺňa existujúcu blokovú štruktúru mestského bulváru na Vajnorskej ulici.   

Polyfunkčný bytový dom tvorený  1,2, 3 a 4-izbovými bytmi a apartmánmi a 4 nebytovými obchodnými priestormi.  

Súčasťou projektu je zelený vnútroblok orientovaný do Bartoškovej ulice. Bol navrhnutý pre oddych a každodenné aktivity rezidentov. Priestor možno rozdeliť do niekoľkých funkčných celkov:  zeleň oddeľujúca predzáhradky a pobytovú časť vnútrobloku, terénna vlna s  voľným trávnatými pobytovým priestorom a centrálna časť s mobiliárom a hernými prvkami pre deti ako aktívna zóna. 

Dominantnou súčasťou sadových úprav sú zachované existujúce vzrastlé stromy. 

 

Fotografie: Matej Hakár

 

Share on Facebook