Centrop

 

Názov projektu: Centrop

Projekt: Urbanistická štúdia výrobno-logistického areálu v blízkosti Volkswagen Bratislava.

Rok: 2014

Spracované v spolupráci s Ateliérom A-Ž projekt.

Autori:  Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Juraj Benetin,  Ing. arch. Matej  Grébert, Ing. arch. Juraj Kurpaš

 

Share on Facebook