Sliačska

 

Názov stavby:                        Administratívno skladový areál Sliačska
Miesto stavby:                      
Sliačska ulica, č.p.12100/149, 12100/156, 12100/197

Zastavaná plocha:                    3 044,00 m²
Úžitková plocha:                       5 706,83 m²
Obostavaný objem:                 30 650,00 m²

Začiatok projektovania:        09/2013
Dokončenie projektovania:   04/2016
Začiatok výstavby:                03/2015
Dokončenie výstavby:           04/2016

Obnova starej priemyselnej haly na kancelársku budovu.

Naším zámerom bolo priznať priemyselnú minulosť bývalej výrobnej haly Výskumného ústavu zváračského, oživiť túto chátrajúcu budovu a vytvoriť  v nej nové priestory kancelárií, skladov, obchodov a občianskej vybavenosti s osobitým industriálnym dizajnom.

Priemyselná hala má tvar T.  V prednej časti pri Sliačskej ulici sme vstavali tri podlažia. Na prízemí vznikli obchodné prevádzky a na poschodiach kancelárie. Vstupná hala ostala v pôvodnej výške, otvorila  tak celú halu do ulice.  V pozdĺžnej časti smerom do dvora Zváračského ústavu sú umiestnené skladové jednotky so samostatnými vchodmi, využiteľné aj na malú remeselnú výrobu. Po celej dĺžke pokračuje vrchné podlažie s kanceláriami. Predná časť je architektonicky výtvarnejšia, zadná technickejšia.

Areál sa nachádza na Sliačskej ulici. Napojenie na Sliačsku ulicu je z Račianskej ulice. 

Fotografie: Pavel Meluš a Juraj Marko

 

Share on Facebook